• F-TERV ÉPÜLEGÉPÉSZET KFT.

  Debrecen

 • Tel.: +36302186977

 • E-Mail

  ftervkft@gmail.com

 • F-TERV ÉPÜLEGÉPÉSZET KFT.

  Debrecen

 • Tel.: +36302186977

 • E-Mail

  ftervkft@gmail.com

GÁZELLÁTÁS

MIÉRT FONTOS GÁZTERVET KÉSZÍTENI?

Gázszerelési munkálatokat kizárólag a gázszolgáltató által engedélyezett tervek alapján lehet végezni Magyarországon. Gáztervet csak a Magyar Mérnöki Kamaránál bejegyzett szakági mérnök készíthet.

Tervköteles tevékenységnek minősül egy új gáz-fogyasztói rendszer létesítése vagy a meglévő rendszer módosítása, valamit a gázkészülékek égéstermék elvezetésének megtervezésére, azaz kéményméretezés készítésére.. Mérnökirodánk vállalja lakossági, és technológiai célú berendezések, gázellátási rendszerek és vezetékek tervezését Az elkészített gáztervet a területileg illetékes szolgáltatónál engedélyeztetjük.

TERVEZÉS MENETE

 • KAPCSOLATFELVÉTEL A MEGRENDELŐVEL, A GÁZTERVEZÉSI FELADAT PONTOSÍTÁSA
 • HELYSZÍNI FELMÉRÉS
 • A GÁZKÉSZÜLÉK ÉS CSATLAKOZÓVEZETÉK GÁZELLÁTÁSI KIVITELI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE A 1/2020. (I. 13.) KORM. RENDELET ELŐÍRÁSAI SZERINT
 • AZ ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ RENDSZER MÉRETEZÉSE (KÉMÉNYMÉRETEZÉS)
 • GÁZELLÁTÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ FÖLDGÁZELOSZTÓNÁL TÖRTÉNŐ ENGEDÉLYEZTETÉSE.
 • AZ ENGEDÉLYES GÁZTERV BIRTOKÁBAN TÖRTÉNHET A GÁZKÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE, MAJD A KIVITELEZETT GÁZHÁLÓZAT ÁTVÉTELI FOLYAMATA FÖLDGÁZELOSZTÓ ÁLTAL
 • TECHNOLÓGIA CÉLÚ GÁZKÉSZÜLÉK ESETÉN HASZNÁLATBAVÉTELI ENGEDÉLYEZTETÉS SZÜKSÉGES  A TERÜLETILEG ILLETÉKES MŰSZAKI BIZTONSÁGI FELADATKÖRÉBEN ELJÁRÓ JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATALNÁL

ENGEDÉLYEZTETÉS MENETE

Minden esetben a szolgáltatást biztosító gázművekhez kell beadni a tervdokumentációt. Ez történhet postán, személyesen vagy akár elektronikus formában is. A hiánytalanul beadott  és a hatályos előírásoknak megfelelő dokumentáció elfogadására törvényileg 15 nap áll a gázművek rendelkezésére. A megfelelő jogosultsággal rendelkező mérnök aki elkészítette a gáztervet vagy akár a tulajdonos is benyújthatja engedélyezési felülvizsgálatra a gázszolgáltatóhoz az elkészült dokumentációt. Ha valamilyen okból nem megfelelő a műszaki tartalom a terv felülvizsgáló bizottságnál, akkor vissza küldik hiánypótlásra, javításra.

# FONTOS TUDNI: Amíg a terv nincs jóváhagyva és nincs a kezében a kivitelezőnek a kezében a “pecsétes terv” a gázrendszer kivitelezése nem kezdhető meg.

KIVITELEZÉS MENETE

Csak és kizárólag engedélyes gázterv megléte mellet kezdődhet meg a kivitelezés. Minden egyéb más esetben a kivitelezés akár életveszélyes helyzetet is teremthet, illetve a feketén végzet gázszerelési munkálatokat a szolgáltató súlyosan bünteti. A kivitelezés alatt az engedélyezett tervektől eltérni nem lehet. Ha a munkálatok során módosításra van szükség, akkor a tervezőnek azt át kell vezetni a terven. Például, ha  előre nem látott kivitelezési probléma vagy akár a terven megjelölt készülék kiváltásra kerülne, az csak is a tervezői hozzájárulással történhet. Ha a tervmódosítás érinti a műszaki biztonságot, akkor kötelező a tervet újra engedélyeztetni a gázszolgáltatóval. A munkálatokat fel kell függeszteni amíg a terv nem kerül újból elfogadásra és folytatni az ismételten elfogadott terv birtokában lehet.

Ha elkészültek a kivitelezési munkálatok, akkor meg kell rendelni a helyileg illetékes gázművektől a műszaki-biztonsági felülvizsgálatot, más néven a “MEO”-t.

# FONTOS TUDNI: A gázóra leszereléshez szükséges kérvényt a Műszaki Ellenőrzési Osztálynál kell beadni.

ÁTVÉTEL MENETE

Az engedélyezett terv alapján kivitelezett munkák befejeztét követően a gázművek műszaki ellenőrzési osztálya (MEO) ellenőrzi az elkészült rendszert és tanúsítványt állít ki. A szerelési nyilatkozat benyújtásával tudjuk kérvényezni a műszaki biztonsági ellenőrzést, amely benyújtást követő 15 munkanapon belül kell megtörténni a gázművek szakembere által.

Szükséges dokumentumok

 • engedélyezett gázterv
 • kéményseprői szakvélemény
 • szerelői nyilatkozatok
 • megrendelőlap
 • EPH jegyzőkönyv

A MEO szakembere a tervezési határtól kezdve, a tervet követve ellenőrzi a megvalósult állapotot. A felülvizsgálat során ellenőrzi a készülék bekötését, a nyomvonalat, annak rögzítését, lejtést és a mérőóra kialakítását. Az ellenőrzés része a nyomáspróbázás: szilárdsági, tömörségi és készülék tömörségi.

# FONTOS TUDNI: A gázmű által biztosított MEO szolgáltatás ingyenes az első alkalommal, de amennyiben a felülvizsgálat hibát állapít meg, a további ellenőrzések díjkötelesek.

OLVASSON ITT RÉSZLETESEBBEN A GÁZ MEO-RÓL  

EPH JEGYZŐKÖNYV

A gázhálózatra csak akkor csatlakozhatunk a készülékkel, ha villamos biztonsági szempontból is kielégítjük a követelményeket. Az EPH vizsgálat megtekintésből és jegyzőkönyv kiadásából áll, ilyenkor semmilyen szerelési vagy kivitelezési munka nem történik. A munka célja, hogy elektromos szempontból vizsgálja meg a kérdéses gázberendezést, illetve az ehhez kapcsolódó cső és erősáramú hálózatot.

OLVASSON ITT RÉSZLETESEBBEN AZ EPH JEGYZŐKÖNYV FONTOSSÁGÁRÓL  

TERVEZŐI ÁTVÉTEL

A vonatkozó jogszabályok értelmében a készülékcsere körébe tartozó kiviteli tervek földgázelosztói tervfelülvizsgálata és a kivitelezést követő műszaki biztonsági ellenőrzése megszűnik, ezeket a feladatokat és a vele járó teljes körű felelősséget a tervező veszi át.

Az, hogy mi tartozik a helyileg illetékes gázszolgáltató és tervezői átvétel hatáskörébe a következő ábra ad magyarázatot.

Vonatkozó jogszabály: földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (Get.) és a Get. rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet

OLVASSON ITT RÉSZLETESEBBEN A KÉSZÜLÉKCSERE FELTÉTELEIRŐL  

ÍRJON NEKÜNK

[contact-form-7 404 "Nem található"]
2019 Fterv Épületgépészet Kft. © Minden jog fenntartva!