• F-TERV ÉPÜLEGÉPÉSZET KFT.

  Debrecen

 • Tel.: +36302186977

 • E-Mail

  ftervkft@gmail.com

 • F-TERV ÉPÜLEGÉPÉSZET KFT.

  Debrecen

 • Tel.: +36302186977

 • E-Mail

  ftervkft@gmail.com

A GÁZTERV TARTALMA

ÖSSZEGEZVE

Egy engedélyes gázterv minden olyan információt tartalmaz, ami egy professzionális kivitelezéshez szükséges. A gázterv készítésekor a meglévő állapotot ugyan úgy fel kell tüntetni a terven, mint az új, engedélyeztetni kívánt állapotot. A gázművek kizárólag a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelő tervet engedélyezheti, ami az alábbi részekből áll:

 • alaprajz és függőleges csőterv
 • műszaki leírás
 • hő- és áramlástechnikai (kémény) méretezés
 • gázhálózat hidraulikai méretezése (szolgáltató kérheti)
 • CE és megfelelőségi nyilatkozatok
 • munkavédelmi biztonsági és egészségvédelmi terv
 • meghatalmazás és hozzájárulási nyilatkozat

ALAPRAJZ, FÜGGŐLEGES CSŐTERV

A gázterv a tervezett állapot mellett dokumentálja a meglévő állapotot, és a bontási munkákat is. A gázrendszerről készült terven szerepelnie kell a hőtermelő berendezés megjelölésének (gyártó, típus, egyéb adatok), a szerelési munkálatok és betartandó szabványok megnevezésének.
A gázszolgáltató csak olyan tervre adhat engedélyt, amelynél az összes szerkezet megfelel a hatályos szabványoknak és előírásoknak. Ezek közül a legkritikusabb elem általában kémény és a mérő/szabályzó állomás.

MŰSZAKI LEÍRÁS

A műszaki leírás tartalmaz minden olyan paramétert, amely a rajzon nem ábrázolható. Ilyenek lehetnek, a méretezések, számítások, szabványok, előírások, rendeletek. Fontos eleme a leírásnak a tervezői nyilatkozat, ahol a tervező nyilatkozik felelősségéről, hogy betartott minden olyan rendelet, törvényt és szabályt, amit előírt neki a szolgáltató, vagy a kormány.

KÉMÉNY MÉRETEZÉS

A gázterv beadásának feltétele a kéményseprői szakvélemény, amit illetékes kéményseprőipari közszolgáltatónál először le kell engedélyeztetni. A gázfogyasztó készülék és az égéstermék-elvezető együttesét a gyártók előírásai, a gázfogyasztó készülékek telepítését szabályozó, valamint a kéményseprő-ipari jogszabályok és jelen szakági műszaki szerint kell kialakítani. Azonban, ha betervezett készülékek rendelkezik a C6-os minősítéssel, akkor az teszi alkalmassá a kazánt arra, hogy a keletkező égésterméket részben a meglévő kémény felhasználásával, részben egy új, univerzálisan alkalmazható kéményrendszer beépítésével biztonságos módon, az érvényben lévő szabványok betartásával legyen a szabadba vezethető, így nem kell előzetes kéményseprői szakvélemény, nincs szükség ATB engedélyre a CEN/TR 1749 szerint.

#FONTOS LEHET: Egy jelenleg használatban lévő kémény nem feltétlenül elégíti ki az új telepítésre vonatkozó jogszabályi előírásokat. Ebből fakadóan, előfordulhat az, hogy a helyileg illetékes kéményseprőipari szolgáltató (Budapest kivételével, országosan a Katasztrófavédelem látja el ezen tevékenységeket, lakossági szinten) “nem veszi át” a kéményt és előírja a tervezői közreműködést.

A HŐ- ÉS ÁRAMLÁSTECHNIKAI (KÉMÉNY) MÉRETEZÉS VÉGEZTESSE EL KOLLÉGÁINKKAL ITT  

GÁZHÁLÓZAT HIDRAULIKAI MÉRETEZÉSE 

A gázellátás tervezésénél is először a térfogatáramokat és az elhasználható nyomást kell meghatározni. A veszteségre elhasználható nyomás meghatározása könnyebb, mert a nyomások adottak.

#HASZNOS: A hálózat méretezés során nem csupán a hidraulikai méretezés történik meg, hanem valamennyi fogyasztónál a várható kilépési nyomás számítása is meghatározásra kerül. A mértékadó terhelések és a légtérterhelések számításánál nem csupán a magyar műszaki-biztonsági szabályzat (MBSZ), hanem a német DVGW és TRGI előírások alapján is végezhető a méretezés.

MUNKAVÉDELMI BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI TERV

A munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról tájékozódni, a veszélyeket Kockázatértékelésben feldolgozni, és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni. A szerelés során szükséges munkavédelem a kivitelezési technológiától függ, ezzel kapcsolatban a Kivitelező Munkavédelmi Szabályzatban foglaltak betartása szükséges.

A munkavégzés során be kell tartani a munkavédelemre vonatkozó rendeleteket, szabványokat, utasításokat, a szakági előírásokat, a közművállalatok, hatóságok kikötéseit és a hatósági előírásokat. Minden esetben rendelkezésre kell állnia a megfelelő minőségű, használható állapotú védőfelszereléseknek, és azok használatát meg kell követelni a munkát végző dolgozóktól.

„CE” ÉS MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOK

A „CE” jelölés (tanúsítvány) kiadása a gyártó kötelezettsége a forgalomba hozatal előtt. A gyártó a „CE” vagy megfelelőségi nyilatkozat aláírásával személyesen vállal felelősséget, hogy gépe/eszköze teljesíti a rá vonatkozó követelményeket, és a hatóság kérésére be tudja mutatni a termék műszaki dokumentációját, illetve a szükséges vizsgálatok dokumentumait.

#HASZNOS: Itt fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy vásárlás előtt feltétlen tájékozódjon a megvásárolni kívánt eszköz/berendezés eredetéről a termék gyártójánál vagy hivatalos hazai forgalmazójánál, hiszen a berendezés üzembe helyezéséhez illetve forgalomba helyezéséhez elengedhetetlen a „CE” tanúsítvány megléte.

MEGHATALMAZÁS ÉS HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT 

Abban az esetben, ha a területileg illetékes földgázszolgáltatójával szerződésben álló felhasználó, más személyt bíz meg azzal, hogy az ügyintézés során a képviseletében eljárjon, ehhez két tanú által aláírt meghatalmazásra van szükség. Meghatalmazás adható teljes körű ügyintézésre, és meghatározott ügyekre is, valamint egyszeri alkalomra, illetve visszavonásig.

A tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatra, akkor van szükség, ha a szerződéskötő mellet más tulajdonosa is van az ingatlannak, amin gázhálóztatót szeretnénk létesíteni. Továbbá a telekszomszédoktól is kérhető nyilatkozat, ha a közös telekhatáron (pl. épület fala) fut a tervezett gázvezeték.

KÉRJEN AJÁNLATOT

A gázterv készítésének ára több szemponttól is függ. Többségében minden munka egy helyszíni felméréssel, konzultációval indul. Az adott tervezési munkák bonyolultságára, vagy egyszerűségére tekintettel a gáztervezés árak nem egységesíthetők. Mint minden területen, a gáztervezés árak is kisebb-nagyobb szórást mutatnak, ezért érdemes árajánlatot kérnie.

[contact-form-7 404 "Nem található"]
2019 Fterv Épületgépészet Kft. © Minden jog fenntartva!