• F-TERV ÉPÜLEGÉPÉSZET KFT.

  Debrecen

 • Tel.: +36302186977

 • E-Mail

  ftervkft@gmail.com

 • F-TERV ÉPÜLEGÉPÉSZET KFT.

  Debrecen

 • Tel.: +36302186977

 • E-Mail

  ftervkft@gmail.com

GÁZ MEO - KÉSZÜLÉKCSERE

MŰSZAKI-BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT VAGY MÁS NÉVEN: GÁZ MEO

A MEO, a minőség ellenőrzési osztály rövidítése, vagyis a gázművek azon szervezeti egysége, ahol a szakmérnökök helyszíni ellenerőrzés keretében megbizonyosodnak a szakszerű kivitelezésről és jegyzőkönyv formájában ezt hitelesítik.

A gázszerelési munkálatok befejezése után, a MEO szakmérnökei helyszínre kivonulva megbizonyosodnak, hogy a kivitelezés a korábban hitelesített tervek alapján történt és erről jegyzőkönyv készül. A gázművek általi ellenőrzés (MEO ellenőrzés) első alkalommal ingyenes, amennyiben hibát, szabálytalanságot fedeznek fel és újabb ellenőrzésre lesz szükség (a hibák javítását követően), akkor az már a tulajdonos által fizetendő.

Ezt hivatott szabályozni a 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról – 89. § (3): az elkészült gázszerelést a földgázelosztó vagy megbízottja az üzembe helyezés előtt köteles – az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetében díjmentesen – műszaki-biztonsági szempontból ellenőrizni.

#FONTOS:  A gázvezeték és gázkészülék használata kizárólag a műszaki átvételt követően megengedett.

ÁTVÉTEL MENETE

Az engedélyezett terv alapján kivitelezett munkák befejeztét követően a gázművek műszaki ellenőrzési osztálya (MEO) ellenőrzi az elkészült rendszert és tanúsítványt állít ki. A szerelési nyilatkozat benyújtásával tudjuk kérvényezni a műszaki biztonsági ellenőrzést, amely benyújtást követő 15 munkanapon belül kell megtörténni a gázművek szakembere által.

Szükséges dokumentumok

 • engedélyezett gázterv
 • kéményseprői szakvélemény
 • szerelői nyilatkozatok
 • megrendelőlap
 • EPH jegyzőkönyv

Az átadás során 3 félnek kell személyesen vagy megbízotton keresztül részt venni:

 1. a gázművek szakemeberének
 2. a kivitelezőnek és
 3. a megrendelőnek (vagy meghatalmazottjának)

A MEO FELÜLVISZGÁLAT SORÁN ELLENŐRZÉSE KERÜLŐ DOLGOK:

 • a kivitelezés a jóváhagyott terveknek megfelelően történt-e meg,
 • a gázmérő bekötése szabályszerű-e,
 • a gázkészülék légellátása biztosított-e, a füstgázelvezetés a szabályoknak megfelelő-e,
 • a nyomáspróba sikerességének jegyzőkönyvezése,
 • az alábbi dokumentumok ellenőrzése:

KÉSZÜLÉKCSERE, FELHASZNÁLÓI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSA

Az 1/2020. (I. 13.) kormányrendelet  a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról értelmében a gázfogyasztó készülékek cseréjének elvégzésére két lehetőség van:

1. Egyszerűsített készülékcsere

A jogszabály értelmében amennyiben az alábbi feltételeknek megfelel a készülékcsere, úgy azt nem kell megterveztetni:

6. § (1) Meglévő gázfogyasztó készülék cseréje egyszerűsített eljárással az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén végezhető:

a) az új készülék legfeljebb 36 kW hőterhelésű,

b) az új készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő készülék hőterhelésénél,

c) a készülékcsere nem jár a fogyasztói gázvezeték cseréjével, átalakításával,

d) az új készülék besorolása:

da) megegyezik a meglévő készülék besorolásával, a készülék elhelyezése a létesítéskor érvényes műszaki biztonsági feltételeknek változatlanul megfelel, továbbá kéménybe kötött készülék esetében az új gázfogyasztó készülék csak olyan egyedi, önálló égéstermék elvezető berendezésbe csatlakozik, ami megfelel az új gázfogyasztó készülék gyártója által előírt követelményeknek; a kéményseprő-ipari közszolgáltató megfelelő minősítésű nyilatkozata rendelkezésre áll arról az égéstermék-elvezető rendszerről, amelyhez az új készülék csatlakozik, vagy

db) ha az új készüléket kizárólag a készülék részeként tanúsított égéstermék-elvezető és égési levegő hozzávezető rendszer elemeivel, a készülék gyártójának utasítása alapján szerelik, és a helyiséglevegőtől független üzemmódban helyezik üzembe.

Az egyszerűsített gázkészülék cserét kizárólag a földgázelosztó minőségirányítási rendszerében előírtak alapján feljogosított gázszerelő végezheti.

2. Tervköteles készülékcsere

Amennyiben a készülékcsere nem felel meg az 1. pontban foglalt kritériumoknak, úgy az tervköteles átalakításnak minősül. Ezen esetben arra jogosult tervezővel meg kell terveztetni az átalakítást és a földgázelosztói engedélyes által műszaki biztonsági szempontból felülvizsgált és megfelelőnek minősített terv alapján a készülékcserét arra jogosult szakemberrel kiviteleztetni.

Épületkorszerűsítési munkálatok során (pl.: fokozott légzárású nyílászáró beépítése, páraelszívó felszerelése stb.) megváltoznak a helyiségek légellátási feltételei. Ez a megváltozott légellátási feltétel jelentősen befolyásolja a gázkészülékek biztonságos üzemelését a helység levegőjétől nem független készüléktípusok esetén.  Ez a nem biztonságos üzemállapot – mivel égéstermék visszaáramlást idézhet elő – CO megjelenést eredményezheti a helységben, mely életveszélyes állapotot idézhet elő. Ezért ezen jellegű átalakítások esetére a Az 1/2020. (I. 13.) kormányrendelet  a következő előírást teszi:

A felhasználói berendezés üzemeltetésének műszaki biztonsági feltételeit befolyásoló üzemeltetési körülményeinek megváltoztatása (nyílászárók cseréje vagy tömítése, elszívó szellőzés létesítése stb.) tervezői felülvizsgálatot követően történhet.

TERVEZŐI ÁTVÉTEL

A vonatkozó jogszabályok értelmében a készülékcsere körébe tartozó kiviteli tervek földgázelosztói tervfelülvizsgálata és a kivitelezést követő műszaki biztonsági ellenőrzése megszűnik, ezeket a feladatokat és a vele járó teljes körű felelősséget a tervező veszi át.

Az, hogy mi tartozik a helyileg illetékes gázszolgáltató és tervezői átvétel hatáskörébe a következő ábra ad magyarázatot.

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 • Az 1/2020. (I. 13.) kormányrendelet a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről rendelkezik.
 • 2/2020. (I. 13.) kormányrendelet az olajfogyasztó technológiai rendszerek és ipari gáztárolók műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló szabályokat rögzíti.
 • 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet a csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról szól.
 • 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

KÉRJEN AJÁNLATOT

Egyszerűsített készülékcsere, tervköteles készülékcserére, tervezői átvételre.

[contact-form-7 404 "Nem található"]
2019 Fterv Épületgépészet Kft. © Minden jog fenntartva!